Openbare Finansiële Bestuur Opleidingskursus

Hierdie kursus (Openbare Finansiële Bestuur Opleidingskursus of Openbare Finansiële Bestuur kursus) behels

 • Demonstreer ‘n begrip van die kernkonsepte van bestuursfinansies.
 • Interpreteer finansiële state.
 • Opstel van finansiële voorspellings.
 • Opstel van begrotings volgens operasionele planne van die eenheid.
 • Toesig van die finansiële bestuur van ‘n eenheid onder gegewe vereistes.

Die oogmerk van die Wet op Openbare Finansiële Bestuur is “beheer monetêre bestuur in die landswye Regering en provinsiale regerings; om seker te maak dat inkomste, uitgawe, laste en bates van daardie regering effektief en doeltreffend gehanteer word; om die pligte van individue gedelegeer met geldelike bestuur in regering te verduidelik; en om aangeleenthede by te woon wat  daarmee verband hou.”

public finance management course

Die Uitdaging op Johannesburg (Sandton), Kaapstad, Durban, Port Elizabeth, Pretoria – Suid-Afrika

Openbare Finansiële Bestuur is sleutel om te verseker dat een voldoen aan die wette van die land en een behoorlike korporatiewe bestuur praktyke beoefen.

Die Oplossing (Openbare Finansiële Bestuur Opleidingskursus – Openbare Finansiële Bestuur kursus: Johannesburg (Sandton), Kaapstad, Durban, Port Elizabeth, Pretoria – Suid-Afrika)

Die uitkomste van die kursus (Openbare Finansiële Bestuur kursus) sluit in:

 

 • Verduidelik die konsep van die begroting aan ‘n area van verantwoordelikheid. Die konsep van ‘n begroting word verduidelik met verwysing na uitgawes in ‘n area van verantwoordelikheid. Die begrotings middels en tegniek wat in diens geneem word, word deur middel van werk voorbeelde verduidelik. Begroting nutsmiddels tegnieke kan insluit, maar is nie beperk tot, vooruitskatting gebaseer op historiese data, en nul-gebaseerde begroting.
 • Bepaal die elemente van ‘n begroting in ‘n area van verantwoordelikheid. Die elemente van die begroting word geïdentifiseer vir die hulpbronne wat benodig word om te voldoen aan die doelwitte. Interne en eksterne beperkings op ‘n begroting is ingevolge ‘n eie organisatoriese konteks geïdentifiseer.
 • Monitor en beheer werklike uitgawes teenoor begroting. Werklike uitgawes is volgens standaard bedryfstelsel prosedures gemoniteer. Afwykings kan geïdentifiseer word en korrektiewe maatreëls word voorgestel en/of geneem volgens standaard bedryfstelsel prosedures.
 • Demonstreer ‘n begrip van die kernkonsepte van bestuursfinansies. Die rekeningkundige siklus is deur middel van ‘n diagram verduidelik. Die finansiële verslae gepubliseer deur die Bestuurder se entiteit word verduidelik met voorbeelde.
 • Finansiële state ontleed, met behulp van data bronne geïdentifiseer en geëvalueer vir die egtheid en akkuraatheid.
 • Aanbevelings is gemaak met betrekking tot die winsgewendheid van likiditeit, bedryfskapitaal, opbrengs en hulpbron benutting deur die entiteit met die resultate verkry uit die toepassing van die verhoudings.
 • Beskryf en berei finansiële voorspellings voor. Die tipes en formate van finansiële voorspellings is geïdentifiseer met voorbeelde. Bronne van finansiële voorspellings is soos per die entiteit se standaard praktyk geïdentifiseer. Faktore in die voorbereiding van finansiële voorspellings is in lyn met entiteit se standaard bedryfstelsel prosedures uiteengesit.
 • Konsep begrotings volgens die operasionele plan van die eenheid. Begroting planne wat aan operasionele doelwitte gekoppel is. Operasionele doelwitte is in lyn met die eenheid se strategiese plan gestig.
 • Hou toesig oor finansiële bestuur van ‘n eenheid teen gegewe vereistes. Monitering stelsels is ingestem en moet nagevolg word, volgens standaard bedryfstelsel prosedures.

 

Alle afgevaardigdes (vir Openbare Finansiële Bestuur Opleidingskursus: Openbare Finansiële Bestuur kursus: Johannesburg (Sandton), Kaapstad, Durban, Port Elizabeth, Pretoria – Suid-Afrika) sal ontvang:

 • Materiaal, verversings (middagete, tee), na opleiding hulp vir 3 maande (Openbare Finansiële Bestuur opleiding kursus)
 • Geheue stokkie (met toepaslike gereedskap en modelle wat maklik verkry kan word wanneer toegepas word terug by die werk) (Openbare Finansiële Bestuur opleiding kursus)

Openbare Finansiële Bestuur opleiding kursus is ‘n noodsaaklike vaardigheid.

 

For English Version click here

Related Public Course Schedule and Costs

Please click on link below for our related public course/s


Book Now or Obtain Instant Quote

We also offer customized courses across the country: Anytime, Anywhere. Click on the link to get get instant proposal or book you course:

Book This Course Or Obtain Quote – Now

View Calendar for the latest course

 

Please Phone Us Now To Speak to One of Our Friendly Consultants

Tel:011-882-8853

OR

FOR CELL PHONES CLICK TO CALL

Please Fill in the Form – We Will Get Back to You Within 15 minutes

Please Email Us Now  – We Will Get Back to You Within 15 minutes

 [email protected]