Mense bestuur: Arbeid verhoudings & Wet, gelyke indiensneming

Mense bestuur: Arbeid verhoudings & Wet, gelyke indiensneming

Inleiding: Arbeidsverhoudinge en Wet en gelyke indiensneming

Verstaan hoe om die belangrikste bates in ʼn organisasie te bestuur: sy mense.

Hierdie kursus is bedoel vir werknemers van Suid-Afrikaanse maatskappye. Die kursus sit uit een arbeidswette en arbeidswetgewing in Suid-Afrika. Die kursus dek die huidige wetgewing en veranderinge in wetgewing. Afgesien van dissipline, handel dit ook oor vaardighede om mense te bestuur; insluitend prestasie-evaluering, werwing en keuring. Aan die einde van die kursus sal deelnemers ‘n algemene oorsig van die wette en die kodes van goeie praktyk en mense bestuur hê.

Die program het ‘n dag toegewy aan gelyke indiensneming opleiding. Afgevaardigdes sal transformasie wetgewing kan beskryf en sal die regte en verantwoordelikhede van werkgewers en werknemers verstaan.

Kursus voordele: Mense bestuur: arbeid verhoudings & Wet, gelyke indiensneming

Die voordeel van hierdie kursus by woon sluit in:

 • Verbeter die doeltreffendheid van jou werk krag, deur behoorlike werwing en prestasie bestuur.
 • Verstaan en pas arbeidswette toe.
 • Verbeter verhoudings met vakbonde en individuele werknemers.
 • Verseker dat die organisasie nie enige wette en regulasies breek nie.
 • Verstaan gelyke indiensneming voldoen aan wette en verbeter jou BBBEE telkaart.

Kursus buitelyn: Mense bestuur: arbeid verhoudings & Wet, gelyke indiensneming

Dag 1 & 2: Arbeidswet en goeie praktyke

 • Formuleer prestasie standaarde vir span lede in ‘n eenheid.
 • Vestiging van stelsels vir die monitering van prestasie van die span lede.
 • Voorbereiding vir ‘n prestasie-oorsig van ‘n span lid.
 • Demonstreer ‘n begrip van die monitering, afdwinging en geregtelike verrigtinge soos uiteengesit in die Wet op Basiese Diensvoorwaardes.
 • Bedryf prestasie hersiening onderhoude.
 • Beplanning en voorbereiding vir werwing en keuring
 • Werwing van aansoekers.
 • Personeel kies.
 • Effektief verhore hanteer en bereik geredeneerde besluite op grond van getuienis aangebied.
 • Demonstreer ‘n begrip van die doel, toepassing van die Wet op Basiese Diensvoorwaardes.
 • Beskryf die regulering van werktyd en verlof soos uiteengesit in die Wet op Basiese Diensvoorwaardes.
 • Beskryf die besonderhede van indiensneming, besoldiging en beëindiging van diens soos uiteengesit in die Wet op Basiese Diensvoorwaardes.

Dag 3: Gelyke indiensneming Grondbeginsels

 • Die geskiedenis van leer in Suid-Afrika.
 • Lewensveranderende wetgewing: Skakeling van vaardigheidsontwikkeling aan wetgewing; Nakoming en etiek.
 • Statutêre verslagdoening.
 • Gelyke indiensneming: Statutêre verantwoordelikhede – verslagdoening en voldoening; Opstel van ‘n indiensneming gelykheid komitee; Monitor en evalueer implementering.
 • Bou ‘n EE bloudruk vir jou organisasie.
 • Verslagdoening oor die implementering van EE.

Kursus duur: Mense bestuur: arbeid verhoudings & Wet, gelyke indiensneming

3 dae

Wie moet bywoon: Mense bestuur: arbeid verhoudings & Wet, gelyke indiensneming:

 • CFOs, CEO, COOs.
 • Departementele hoofde.
 • Regspraktisyn.
 • Hierdie kursus is bedoel vir HR bestuurders.
 • Nuwe bestuurders, middel bestuur, Senior/uitvoerende bestuurders.
 • Enige iemand wat nodig het om werknemers en arbeid verhoudings te bestuur.

Mense bestuur: Arbeid verhoudings & Wet, gelyke indiensneming: kursus duur

3 dag/e

 

For English Version click here

Related Public Course Schedule and Costs

Please click on link below for our related public course/s

Book Now or Obtain Instant Quote

We also offer customized courses across the country: Anytime, Anywhere. Click on the link to get get instant proposal or book you course:

Book This Course Or Obtain Quote – Now

View Calendar for the latest course

 

Please Phone Us Now To Speak to One of Our Friendly Consultants

Tel:011-882-8853

OR

FOR CELL PHONES CLICK TO CALL

Please Fill in the Form – We Will Get Back to You Within 15 minutes

Please Email Us Now  – We Will Get Back to You Within 15 minutes

 [email protected]