Batebestuur Opleiding en Basiese Finansieringskursus, Johannesburg

Inleiding: Batebestuur opleiding en Basiese finansieringskursus

Verbeter beheer oor jou fisiese bates en verbeter besigheid prestasie!

Ongelukkig, het baie organisasies nie genoeg inligting met betrekking tot hul bates nie. Eenvoudige vrae soos: Waar is my bates? Hoeveel kos my bates? Wat is die onderhoud regime van my bates is nie maklik beantwoord nie. Hierdie inligting is egter nodig om inkomste te verhoog, kostes te spaar en werksverrigting te verbeter. Sonder hierdie inligting, is dit inderdaad moeilik om mededingend te bly.

Bate bestuur in sy breedste sin verwys na ‘n stelsel wat die bates monitor van ‘n individu of groep. Dit kan dien as tasbare en ontasbare konsepte. Bate bestuur is ‘n stelsel wat bates verwerk, handhaaf, opgradeer en  van ontslae raak op ʼn koste-effektiewe manier.

Die eerste komponent van hierdie kursus sit basiese finansiële konsepte uiteen (wat sterk gekoppel is aan bate bestuur). Sodra ons hierdie fondament het, gaan ons dan voort met bate bestuur konsepte.

Public Course Schedule and Costs Please click on link below for our closely linked public course There are no upcoming events at this time. Customized Courses - Book or Obtain Instant Quote We also offer the above course across the country: Anytime, Anywhere. Click on the link to get an instant proposal or book your course NOW: Or alternatively click on the button below to view our full Public Course Calendar of close to 100 events:

Voordele: Batebestuur opleiding en basiese finansieringskursus

Sommige van die voordele van hierdie kursus by woon sluit in:

 • Verbeter bate en voorraad bestuur.
 • Spaar kostes, verbeter prestasie en inkomste deur beter bate lewenssiklus inligting te verbeter.
 • Verstaan Rekeningkunde vakjargon en basiese terme.
 • Bate en voorraad verhoudings word verbeter.
 • Verstaan hoe voorraad en bates finansiële lewensvatbaarheid beïnvloed.
 • Neem beheer van bates by jou organisasie.
 • Besigheid risiko’s te verminder.
 • In ʼn gepaste wyse wegdoen met bates.
 • Uitstekende bate en voorraad rekords hou.

Uiteensetting: Batebestuur opleiding en basiese finansieringskursus

Dag 1: Basiese rekeningkundige

 • Basiese terminologie – rekeningkundige tydperke, bates, balansstaat, koste van goedere verkoop, ekwiteit, uitgawes, inkomstestaat, laste, inkomste, rekeninge betaalbaar, rekeninge ontvangbaar, bate waardevermindering, algemene grootboek, rente, voorraad, joernale, heeltydse, proefbalans.
 • Rekeningkundige metodes.
 • Boekhou van transaksies.
 • Die balansstaat: dubbel-inskrywing Rekeningkunde; tipes bates (vaste bates, voorraad, ontasbare bates); tipes laste; ekwiteit – eienaar se ekwiteit.
 • Ander finansiële state: inkomstestaat; kontantvloei staat; kapitale stelling.
 • Salarisstelsel rekeningkundige terminologie.
 • Einde van die rekeningkundige tydperk prosedures.

Dag 2 en dag 3 Bate en Voorraad bestuur

In die kursus, sal jy die internasionale beste praktyke en jongste tendense in bate bestuur Beplanning leer insluitend:

 • Praktiese begrip van bate registreer om aanspreeklikheid en verantwoordelikheid vir bates en eiendom in jou maatskappy feitlik verbeter.
 • Vestig ‘n betroubare bate bestuur strategie.
 • Ontdek die ideale bate tegnologie en innovasie wat goed vir jou maatskappy werk.
 • Onderskei tussen vaste bates en voorraad in ‘n organisasie
 • Beskryf die impak wat voorraad bestuur kan hê op die sukses en lewensvatbaarheid van ‘n organisasie (voorraad omset verhoudings, JIT).
 • Beskryf die bestuur van vaste bates in ‘n maatskappy.
 • Internasionale finansiële verslagdoeningstandaarde (IFRS).
 • Kry insig oor die beste maniere om die algehele lewensiklus van uitgawes te verminder van bates en eienskappe, deur veel beter onderhoud, onderdele dophou, beplanning en beskikking.
 • Mees onlangse regulatiewe bywerkings, beleid vooruitgang en die uitwerking daarvan op bate bestuur verkry
 • Verseker ‘n hoë vlak van toewyding aan jou bates en risiko bestuur voorskrifte en praktyke te verbeter.
 • Praktiese demonstrasies is uitgevoer binne die kursus

Kursus duur: Batebestuur opleiding en Basiese finansieringskursus

3 dag/e

Wie moet bywoon: Batebestuur opleiding kursus

Hierdie kursus is bedoel vir iemand, wat:

 • Enige iemand wat besigheidsprestasie wil verbeter deur begrip van bate bestuur.
 • Bestuurders, toesighouers, besigheid eienaars
 • Projek bestuurders
 • Pakhuis bestuurders
 • Koste Senter eienaar
 • Enigiemand wat bates onder hulle beheer het

 

For English Version click here

Public Schedule – Please Download Brochure and Booking Form

Asset

Book Now or Obtain Instant Quote

We also offer customized courses across the country: Anytime, Anywhere. Click on the link to get get instant proposal or book you course:

Book This Course Or Obtain Quote – Now

View Calendar for the latest course

 

Please Phone Us Now To Speak to One of Our Friendly Consultants

Tel:011-882-8853

OR

FOR CELL PHONES CLICK TO CALL

Please Fill in the Form – We Will Get Back to You Within 15 minutes

Please Email Us Now  – We Will Get Back to You Within 15 minutes

 [email protected]