Selfversekerdheid Vaardighede Opleidingskursus: Selfgelding Opleiding

Is jy bang om jou grond te staan? Voel jy dat jy soms te aggressief is? Sekerheid is die kwaliteit om selfversekerd te wees en selfvertroue te hê sonder om aggressief te wees. Hierdie vaardighede kan aangeleer word. Dorland Mediese Woordeboek definieer selfversekerdheid as: “‘n vorm van gedrag gekenmerk deur ‘n selfversekerde verklaring of plegtige verklaring van ‘n onderwerp sonder die behoefte van bewys; dit bekragtig die persoon se siening of regte sonder om aggressief te wees of die regte van ‘n ander persoon te dreig (aanvaarding van ‘n posisie van dominansie) of om onderdanig ‘n ander toe te laat om jou siening te ignoreer of te weier”. Hoe leer jy hierdie vaardighede. Ons Selfversekerdheid Vaardighede Opleidingskursus (selfgelding) sal u help.

Selfversekerdheid Vaardighede Opleidingskursus of Selfgelding is ‘n een-dag werkswinkel ontwerp om die afgevaardigdes se interpersoonlike vaardighede te verken wat die vermoë om suksesvol te kommunikeer met kliënte en eweknieë verbeter. Die kursus bied gereedskap en tegnieke vir die ontwikkeling en verbetering van selfvertroue deur selfversekerdheid vaardighede in die werksomgewing.

 

Die uitdaging op Johannesburg (Sandton), Kaapstad, Durban, Port Elizabeth, Pretoria – Suid-Afrika

Daar is baie voordele van selfversekerdheid kommunikasie, mees opmerkend hierdie:

 • Dit verhoog ons selfbeeld. Ons voel goed oor onsself en ander
 • Help ons om ons doelwitte te bereik
 • Verminder pyn en vervreemding van ander mense
 • Dit minimeer angs
 • Dit lei tot die ontwikkeling van wedersydse respek teenoor ander
 • Dit beskerm ons teen mense wat oor ons wil loop
 • Dit stel ons in staat om besluite en vrye keuses in die lewe te maak
 • Dit stel ons in staat om onsself uit te druk, beide verbaal en nie-verbaal, ‘n wye verskeidenheid van gevoelens en gedagtes, beide positief en negatief
 • Dit help in die bereiking van maatskappy doelwitte.

Die uitdaging is om te baat by selfgelding deur die bogenoemde vaardighede binne die Selfversekerdheid Vaardighede Opleidingskursus te leer.

 

Die oplossing (Selfversekerdheid Vaardighede opleiding kursus: Johannesburg (Sandton), Kaapstad, Durban, Port Elizabeth, Pretoria – Suid-Afrika)

Om die doel te bereik van selfversekerdheid moet een:

 • Verstaan die voordeel van selfversekerde gedrag in vergelyking met passiewe of aggressiewe gedrag
 • Verken die behoefte vir selfvertroue in besigheid kommunikasie
 • Sien die verskillende tipes selfgeldende gedrag
 • Die erkenning van die belangrikheid van aanpassing by verskillende situasies waar selfgeldende gedrag tot die voordeel sal wees vir die persoon se en organisasie
 • Om ‘n produktiewe werksomgewing te skep waar deursigtige, positiewe en selfgeldende kommunikasie hooggeskat word
 • Gebruik selfversekerde kommunikasie met Medewerkers
 • Om rol te speel met verskillende selfversekerde tegnieke om sterk punte en swakhede te identifiseer

Om ten einde die uitkomste van hierdie kursus te bereik sal die leerder die volgende vaardighede moet hê:

o Identifiseer selfversekerde gedrag, besef die waarde daarvan en oefen ʼn paar selfversekerdheid tegnieke.

o Identifiseer selfgeldende gedrag en bespreek die voordele. “Selfversekerdheid” is verstaan en verduidelik. Verskillende tipes van selfgeldende gedrag word bespreek. Voordele van selfgeldende gedrag is gelys en bespreek.

o Verstaan die belangrikheid van selfversekerdheid as ‘n belangrike meganisme om te gebruik om goed te kommunikeer. Verskillende middele van kommunikasie met medewerkers word bespreek. Die voordele van selfgeldende gedrag word bespreek. Verskillende situasies waar selfgeldende gedrag tot voordeel sal wees is gelys en bespreek.

o gebruik verskillende tegnieke om jouself te laat geld. Verskillende selfversekerdheid tegnieke word geleer. Tegnieke word gedoen deur rolspel. Sterk- en swakpunte van verskillende tegnieke word genoem. Selfgelding tegnieke word binne konteks gebruik.

 

Opleiding Benadering (Selfversekerdheid  Vaardighede Opleidingskursus)

Ons een dag opleiding kursus is so ontwerp dat die kennis verkry in prakties toegepas word sodat die sake-omgewing kan verbeter.

Die kursus het ‘n sterk fokus op ‘n uitkoms gebaseerde benadering en is aangebied om groep deelname en betrokkenheid aan te moedig. Sleutel meganismes gebruik sluit in:

 

 • Rolspel
 • Prakties betrokke oefeninge
 • Toesprake en aanbiedings
 • Span sessies
 • Praktiese demonstrasies
 • Vraelyste
 • Besprekings en
 • Geval voorbeelde

 

Alle Afgevaardigdes (vir Selfversekerdheid Vaardighede Opleidingskursus: Johannesburg (Sandton), Kaapstad, Durban, Port Elizabeth, Pretoria – Suid-Afrika) sal ontvang:

 • Materiaal, verversings (middagete, tee), na opleiding hulp vir 3 maande (Selfversekerdheid Vaardighede Opleidingskursus)
 • Geheue stokkie (met toepaslike gereedskap en modelle wat maklik verkry kan word wanneer dit toegepas word terug by die werk) (Selfversekerdheid Vaardighede Opleidingskursus)

Selfversekerdheid Vaardighede Opleidingskursus is ‘n noodsaaklike vaardigheid.

 

Click here for English Version.

 

Upcoming Public Courses

Leadership Mastering Emotional Intelligence, Refining Interpersonal Skills & Dealing with Conflict Resolution


There are no upcoming events at this time.

Closing Gaps between Supervisor and New Manager

There are no upcoming events at this time.

New Manager and Middle Manager

There are no upcoming events at this time.

 

Book Now or Obtain Instant Quote

We also offer customized courses across the country: Anytime, Anywhere. Click on the link to get get instant proposal or book you course:

Book This Course Or Obtain Quote – Now

View Calendar for the latest course

Please Phone Us Now To Speak to One of Our Friendly Consultants

Tel:011-882-8853

OR

FOR CELL PHONES CLICK TO CALL

Please Fill in the Form – We Will Get Back to You Within 15 minutes

Please Email Us Now  – We Will Get Back to You Within 15 minutes

 [email protected]