Kort Veranderings Bestuur Opleidingskursus in Suid-Afrika

Aanvaar verandering of word beperk tot die ashoop – Veranderende Bestuur Kursus Suid-Afrika

Veranderende Bestuur Opleidingskursus (Veranderingsbestuur Kursus) in Suid-Afrika poog in hierdie kort kursus om werknemers die kennis te leer, vaardigheid en vaardighede nodig om die veranderende sake-omgewing te ondersteun en bemeester.

 

Die uitdaging op Johannesburg (Sandton), Kaapstad, Durban, Port Elizabeth, Pretoria – Suid-Afrika

In orde vir ‘n entiteit om volhoubaar te wees en te groei is dit belangrik dat werknemers kan aanpas by verandering – vandaar die Veranderings Bestuur Opleidingskursus in Suid-Afrika. Hierdie kort Veranderingsbestuur kursus is noodsaaklik.

Short Change Management Course (South Africa)

Die oplossing (Veranderings Bestuur Opleiding Kursus Johannesburg (Sandton), Kaapstad, Durban, Port Elizabeth, Pretoria – Suid-Afrika)

Veranderings Bestuur Opleidingskursus (Veranderings Bestuur kursus) in Suid-Afrika: hierdie twee dag kursus sal jou toerus met die vaardighede om Verandering te bemeester.

Verandering bestuur is ‘n benadering tot oorgang individue, spanne en organisasies na ‘n gewenste toekomstige staat. In ‘n projek bestuur konteks, kan verandering bestuur verwys na ‘n projek bestuur proses waarin veranderinge aan die omvang van ‘n projek amptelik bekendgestel en goedgekeur word of die definisie van veranderings bestuur gedefinieer op hierdie bladsy

Die kort Veranderings Bestuur Opleiding Kursus in Suid-Afrika sal toelaat vir:

 • Om aanbevelings te maak oor die implementering van die veranderings proses.
 • Demonstreer kennis en insig in die behoefte vir verandering binne die konteks van die omgewings verandering.
 • Ontleding van ‘n gebied wat ‘n veranderings proses benodig.
 • Kies ‘n model vir die implementering van ‘n veranderings bestuur proses.

Verdere vaardighede aangeleer in die kort Verandering Bestuur Opleiding Kursus in Suid-Afrika sal insluit, in staat wees om:

 • Kennis en insig te demonstreer in die behoefte vir verandering binne die konteks van die omgewing verandering.
 • Die aard van verandering en die impak daarvan op organisatoriese volhoubaarheid word verduidelik met verwysing na interne en eksterne omgewings verandering wat ʼn spesifieke eenheid beïnvloed.
 • Die vereiste vir verandering is gemotiveer deur die identifisering van die voordele van verandering vir ‘n eenheid.
 • Die vereiste vir verandering in ‘n eenheid van ‘n entiteit word geïdentifiseer en het ingevolge ‘n gewenste toestand in vergelyking met die huidige staat.
 • Die resultate van ‘n SWOT of ander geskikte analise word aangebied om die argument te staaf ten gunste van ‘n veranderings proses – die swot-analise moet die voordele van die implementering van verandering insluit, die vernaamste risiko’s en struikelblokke, die positiewe kragte om ingespan te word en die veerkragtigheid in die eenheid.
 • Kies ‘n paradigma vir die implementering van ‘n veranderings bestuur proses.
 • Die aard van 2 veranderings modelle word beskryf met verwysing na hul toepaslikheid vir verskillende veranderings prosesse.
 • Die rasionaal vir die model kies word beskryf met verwysing na die bevindinge van die ontleding.
 • Formuleer aanbevelings oor die implementering van die verandering proses.
 • Die veranderings bestuursplan aangebied beskryf die veranderinge wat geïmplementeer moet word met betrekking tot die swot-analise. Die veranderings bestuur plan sluit die aksies, fases van die plan, die persone verantwoordelik vir die optrede, die tydsberekening, kommunikasie met belanghebbendes, gewenste resultate, verwagte positiewe en negatiewe reaksies op die verandering, verwagting van struikelblokke, soos sowel as planne om die struikelblokke en negatiewe reaksies te omseil.
 • Die aksies voorgestel vir die bestuur van die verwagte menslike reaksies op die verandering proses is aangepas om die bevindinge van die SWOT analise.

Om die bogemelde te bereik, sal die volgende oorgedra word in die veranderings Bestuur Opleidingskursus (Veranderingsbeheer Kursus) in Suid-Afrika:

 • Teorieë van veranderings bestuur.
 • Teorieë van verandering.
 • Menslike reaksies om te verander.
 • Modelle van veranderings bestuur.
 • Tegnieke vir die uitvoer van ‘n swot-analise (d.w.s. sterk punte, swakhede geleenthede en bedreigings).
 • Komponente van ‘n veranderings bestuur beplan.

 

Aflewering metode (Veranderings Bestuur Opleiding Kursus in Suid-Afrika: Johannesburg (Sandton), Kaapstad, Durban, Port  Elizabeth, Pretoria – Suid-Afrika)

 • Twee-dag instrukteur geleide klaskamer gebaseerde opleiding
 • Sterk afgevaardigde deelname en praktiese toepassing van die teorie

Ons doelwit is om te verseker dat die aangeleerde gereedskap en kennis gebruiker vriendelik is en maklik in die werkplek toegepas kan word.

Alle afgevaardigdes (vir Veranderins Bestuur Opleidingskursus: Johannesburg (Sandton), Kaapstad, Durban, Port Elizabeth, Pretoria – Suid-Afrika) sal ontvang:

 • Materiaal
 • Verversings (middagete, tee)
 • Geheue stokkie (met toepaslike gereedskap en modelle wat maklik verkry kan word wanneer dit toegepas word terug by die werk)

Public Course Schedule and Costs

Please click on links below for price and venue of the courses:

Book Now or Obtain Instant Quote

We also offer customized courses across the country: Anytime, Anywhere. Click on the link to get get instant proposal or book you course:

Book This Course Or Obtain Quote – Now

View Calendar for the latest course

Please Phone Us Now To Speak to One of Our Friendly Consultants

Tel:011-882-8853

OR

FOR CELL PHONES CLICK TO CALL

Please Fill in the Form – We Will Get Back to You Within 15 minutes

Please Email Us Now  – We Will Get Back to You Within 15 minutes

 [email protected]