Interpersoonlike Vaardighede Opleidingskursus

Moeg van baklei met almal? Bou goeie verhoudings en verminder stres met ons interpersoonlike vaardighede opleidingskursus of interpersoonlike vaardighede kursusse

Hierdie (interpersoonlike vaardighede opleiding kursus of interpersoonlike vaardighede kursusse of opleiding interpersoonlike vaardighede) stel bestuurders in staat om die volgende te doen:

 • Skakeling en netwerking met interne en eksterne belanghebbendes.
 • Identifisering en minimalisering van persoonlike konflik in die werkplek.
 • Skepping en toepassing van ‘n strategie om konstruktiewe verhoudings vas te stel met span lede en om konstruktiewe verhoudings met bestuurders te hê.
Interpersonal Skills Training Course or Interpersonal Skills Courses

Hou op om te baklei met almal met BOTI se Interpersoonlike Vaardigheid Opleidingskursus of Interpersoonlike Vaardigheidskursusse

 

Interpersonal Skills Training Course

Die Uitdaging op Johannesburg (Sandton), Kaapstad, Durban, Port Elizabeth, Pretoria – Suid-Afrika

Interpersoonlike vaardighede (of opleiding interpersoonlike vaardighede) is ‘n sleutel tot effektiewe werk in ‘n werksomgewing. Dit is om te verseker dat harmonieuse verhoudings tussen verskillende lede van die organisasie plaas vind en om strategiese doelwitte te bereik.

Die Oplossing (interpersoonlike vaardighede opleiding kursus: Johannesburg (Sandton), Kaapstad, Durban, Port Elizabeth, Pretoria – Suid-Afrika)

Die uitkomste van opleiding interpersoonlike vaardighede (interpersoonlike vaardighede opleiding kursus of interpersoonlike vaardighede kursusse) sluit in:

 

 • Bedink en wend ‘n strategie aan om konstruktiewe verhoudings vas te stel met Bestuurders… Bestuurders word op hoogte gehou van aktiwiteite, vordering en resultate van die eenheid. ‘N proses vir die soeke na inligting uitruil en raad soek word ooreengekom. Bestuurders in die eenheid word geraadpleeg oor kwessies wat relevant is tot hul area van verantwoordelikheid.
 • Skakel en netwerk met interne en eksterne belanghebbendes. Geleenthede vir netwerking kan geïdentifiseer word. Netwerking geleenthede kan geïdentifiseer word. Paaie vir kommunikasie met belanghebbendes word ondersoek.
 • Bedink en wend ‘n strategie aan om konstruktiewe verhoudings vas te stel met span lede in ‘n eenheid.
 • Identifiseer en minimaliseer persoonlike konflik in ‘n eenheid. Inligting oor die prosedures vir die hantering van konflik in ‘n eenheid se span lede word gekommunikeer. Aksies geneem om moontlike en werklike konflik op te los word dadelik geneem. Konflik situasies word verwys na toepaslike bestuurders waar vereis ingevolge die entiteit se beleid en prosedures.
 • Die strategie word ontwikkel deur ‘n oorlegplegende proses wat alle span lede in die ontwikkeling van doelwitte en doelstellings betrokke te kry vir toewyding en ondersteuning. Geleenthede vir span lede om werk-verwante en persoonlike kwessies te kommunikeer word geïdentifiseer. Terugvoering en Raad aan span lede word aangebied op ‘n positiewe wyse. Span lede is ingelig oor ontwikkelings en veranderinge wat hulle kan beïnvloed.

Aflewering metode (interpersoonlike vaardighede opleiding kursus: Johannesburg (Sandton), Kaapstad, Durban, Port Elizabeth, Pretoria – Suid-Afrika)

 • Een-dag instrukteur geleide klaskamer gebaseerde interpersoonlike vaardighede opleiding kursus of interpersoonlike vaardighede kursusse
 • Interpersoonlike vaardighede opleiding vereis sterk afgevaardigde deelname en praktiese toepassing van die teorie

Ons doelwit is om te verseker dat die aangeleerde gereedskap en kennis gebruiker vriendelik is en maklik in die werkplek toegepas kan word.

Alle afgevaardigdes (vir interpersoonlike vaardighede opleiding kursus of interpersoonlike vaardighede kursusse: Johannesburg (Sandton), Kaapstad, Durban, Port Elizabeth, Pretoria – Suid-Afrika) sal ontvang:

 • Materiaal, verversings (middagete, tee), na opleiding hulp vir 3 maande (interpersoonlike vaardighede opleiding kursus)
 • Geheue stokkie (met toepaslike gereedskap en modelle wat maklik verkry kan word wanneer dit toegepas word terug by die werk) (interpersoonlike vaardighede opleiding kursus)

Interpersoonlike vaardighede opleiding kursus is ‘n noodsaaklike vaardigheid.

For English Version click here

Public Course Schedule and Costs

Please click on link below for our closely linked public course:

There are no upcoming events at this time.

Book or Obtain Instant Quote

We also offer the Interpersonal Skills Training Course or Interpersonal Skills Courses across the country: Anytime, Anywhere. Click on the link to get an instant proposal or book your course NOW:

Book Course, Anytime, Anywhere

Or alternatively click on the button below to view our full Public Course Calendar of close to 100 events:

2018 Public Course Calendar

 

Please Phone Us Now To Speak to One of Our Friendly Consultants

Tel:011-882-8853

OR

FOR CELL PHONES CLICK TO CALL

Please Fill in the Form – We Will Get Back to You Within 15 minutes

Please Email Us Now  – We Will Get Back to You Within 15 minutes

 [email protected]