Leierskap en mense bestuur opleiding kursus

Leierskap en mense bestuur opleiding kursus

 

Leierskap en mense bestuur opleiding kursus is daarop gemik om  jou huidige bestuur en leierskap vaardighede te versterk. Dit sal alle leiers en bestuurders help om noodsaaklike metodes te ontwikkel wat hulle staf positief sal motiveer om hoog vlakke van produktiwiteit te bereik

Om mense te lei is nie net oor die skep van ‘n “voel goed” atmosfeer nie, dis oor die skep van die regte houdings en die gedrag vereis vir die bereiking van die organisasie se doelwitte.

Leierskap en mense bestuur opleiding kursus

Leiers kommunikeer die organisatoriese waardes vir maksimum impak op mense gedrag. Hulle inspireer  “al die pad”  en definieer mense gebaseer op hul prestasie en gedrag, insluitende die op volg met belonings en ontwikkeling. Leierskap moet verseker dat top-presteerders behoorlik geïdentifiseer en herken word. Gemiddelde presteerders moet die leierskap hulp die meeste soos hulle meer afrigting en mentorskap nodig. Leiers moet frank met mense met lae vlakke van prestasie, en hulle dus help om werk te kies wat hulle die meeste pas.

Die uitdaging Johannesburg (Sandton), Kaapstad, Durban, Port Elizabeth, Pretoria – Suid-Afrika

‘N paar belangrike punte om te onthou vir leiers:

 • beloning op ‘n wyse om te voldoen aan verwagting vlakke en inspirerende vlakke in stand te hou
 • verskaf die groot prentjie eerder as om persoonlike agenda te verder
 • bevorder vertroue eerder as om politiek te bevorder vir kort termyn winste
 • rig af eerder as om rond te baas
 • koördineer spanwerk eerder as om toesig te hou

Die oplossing (leierskap en mense bestuur opleiding kursus: Johannesburg (Sandton), Kaapstad, Durban, Port Elizabeth, Pretoria – Suid-Afrika)

Sleutel uitkomste van die ons verskeie kursusse sluit in:

 • Verduidelik die basiese aktiwiteite betrokke by die bestuur proses. Die basiese aktiwiteite betrokke by die bestuur proses is genaamd met voorbeelde. Die beplanning, georganiseerde, leidende, beherende funksie is geïdentifiseer. Verantwoordelikheid en verantwoordbaarheid word gekontrasteer met verwysing na delegering.
 • Identifiseer en verduidelik sommige van die take van bestuurders vereis. Besluitneming take van bestuurders, kommunikasie, koördinering word verduidelik met voorbeelde. Die delegering, dissiplinêre, evaluering en motiverende take van bestuurders is verduidelik met voorbeelde.
 • Die toepassing van die besluit proses om ʼn besturende besluit te neem. Die stappe wat moet gevolg word om ‘n besluit te maak is met verwysing na ‘n outentieke werkplek situasie verduidelik.
 • Op die algemene bestuur funksies ‘n geselekteerde organisasie. Die bestuur funksies in ‘n organisasie word gelys en ‘n aanduiding word gegee van wat in die organisasie is verantwoordelik vir elke funksie… Die rol van ‘n spanleier of lae vlak Bestuurder in die bestuur van ‘n organisasie is uiteengesit met verwysing na die basiese bestuur funksies en take.

Opleiding benadering (leierskap en mense bestuur opleiding kursus gehou in Johannesburg (Sandton), Kaapstad, Durban, Port Elizabeth, Pretoria – Suid-Afrika)

Ons verskeie opleidingskursusse is so ontwerp sodat die kennis verkry in prakties toegepas word sodat die sake-omgewing kan verbeter word.

Leierskap en mense bestuur opleiding kursus het ‘n sterk fokus op ‘n uitkoms gebaseerde benadering en is aangebied om groep deelname en betrokkenheid aan te moedig. Sleutel meganismes gebruik sluit in:

 • Prakties betrokke oefeninge
 • Toesprake en aanbiedings
 • Span sessies
 • Praktiese demonstrasies
 • Rol-speel
 • Vraelyste
 • Besprekings en
 • Geval voorbeelde

Alle afgevaardigdes (vir leierskap en mense bestuur opleiding kursus: Johannesburg (Sandton), Kaapstad, Durban, Port Elizabeth, Pretoria – Suid-Afrika) sal die volgende ontvang:

 • Materiaal, verversings (middagete, tee) (leierskap en mense bestuur opleiding kursus)
 • Geheue stokkie (met toepaslike gereedskap en modelle wat maklik verkry kan word en toegepas word terug by die werk) (leierskap en mense bestuur opleiding kursus)

Leierskap Vraestel

Verstaan jy hoe om ‘n goeie leier te wees?
Gratis toets van jou leierskap kennis – klik hieronder:

Kursus ligging en nywerhede

Kursusse word aangebied regdeur Suid-Afrika insluitend: Aliwal-Noord; Beaufort-Wes; Benoni; Bethlehem; Bloemfontein; Brakpan; Brits; Kaapstad; Carletonville; Centurion; Cullinan; De Aar; Delmas; Dundee; Durban; Empangeni; Ermelo; Graaff-Reinet; Grahamstad; Som; Heidelberg; Hermanus; Howick; Johannesburg; Kimberley; Kimberley; Klerksdorp; Knysna; Krugersdorp; Lichtenburg; Louis Trichardt; Margate; Middelburg; Helikopter; Mpumalanga; Nelspruit; Nelspruit; Newcastle; Nigel; Orkney; Oudtshoorn; Paarl; Parys; Phalaborwa; Piet Retief; Pietermaritzburg; Plettenbergbaai; Polokwane; Polokwane; Port Alfred; Port Elizabeth; Port Shepstone; Potchefstroom; Pretoria; Randburg; Randfontein; Musiekmark Bay; Richmond; Rondebosch; Rustenburg; Saldanha; Sandton; Sasolburg; Secunda; Senekal; Somerset-Oos; Springs; Standerton; Stellenbosch; Tzaneen; Gestudeer; Upington; Vanderbijlpark; Vereeniging; Virginia; Volksrust; Vryheid; Warmbad; Ge; Witbank; Wolmaransstad; Worcester.

Kursusse van toepassing is nie oor alle nywerhede insluitende: akkommodasie; Landbou; Motor; Bankwese; Besigheidsdienste; Chemiese; Klere; Kommunikasie; Vermaak; Finansiële dienste; Skoene; Regering; IKT; Vervaardiging; Metaal; Mynbou; Eiendom; Kleinhandel; Tekstiele; Toerisme; Vervoer en groothandel.

 

Public Course Schedule and Costs

Please click on link below for our related public course/s


There are no upcoming events at this time. 
There are no upcoming events at this time.
There are no upcoming events at this time.
There are no upcoming events at this time.
There are no upcoming events at this time.
There are no upcoming events at this time.

Book or Obtain Instant Quote

In addition to the related public courses, we offer the above course across the country: Anytime, Anywhere. Click on the link to get an instant proposal or book your course NOW:

Book or Obtain Instant Quote

Or alternatively click on the button below to view our full Public Course Calendar of close to 100 events:

2018 Public Course Calendar