Kreatiewe Denke kursus: Innovasie kursus of Innovasie opleidingskursus (Suid-Afrika)

As jy nie innoveer nie sal jy op die rommelhoop gelaat word! Registreer vir ‘n Innoveringskursus of Innovasie opleidingskursus

Dink “buite die boks” is nie meer ‘n luuksheid nie. Dit is noodsaaklik in vandag se vinnig veranderende sake-omgewing. Vandaar die behoefte aan ‘n innoveringskursus of innovasie opleiding kursus. Inderdaad in die lig van die noodsaaklikheid en groeiende belangrikheid van hierdie tipes kursusse, het hierdie tipe ingryping baie name: kreatiewe denke vaardigheidsopleiding; kreatiewe denke kursus; kreatiwiteit en innovasie vaardigheidsopleiding; kreatiewe opleiding kursusse; kreatiwiteit en innovasie opleiding; kreatiewe denke opleidingskursusse.

Innovasie & kreatiewe denke opleidingskursus – kreatiewe denke opleiding: hierdie omvattende kursus (innovasie & kreatiewe denke opleidingskursus) stel bestuurders in staat om die volgende te  doen:

 • Demonstreer begrip van die tegnieke wat kreatiwiteit bevorder.
 • Ontleed eie eenheid en ingevolge geleenthede vir innovasie.
 • Lei ‘n span deur ‘n kreatiewe denkproses.
 • Ontwikkel ‘n plan vir die skep van ‘n omgewing bevorderlik vir innovasie.
creative thinking skills training; creative thinking course; creativity and innovation skills training; creative training courses; creativity and innovation training ; creative thinking training course

Moenie op rommelhoop gelaat word nie – Innoveer!

Die Uitdaging op Johannesburg (Sandton), Kaapstad, Durban, Port Elizabeth, Pretoria – Suid-Afrika

Innovasie & kreatiewe denke (Kreatiewe denke opleiding) is ‘n sleutel tot effektiewe bedryf in ‘n werksomgewing. Dit is om te verseker dat die organisasie aanpas om sy strategiese posisie te verander en verbeter.

Die Oplossing (Innovasie & kreatiewe denke Opleidingskursus: Johannesburg (Sandton), Kaapstad, Durban, Port Elizabeth, Pretoria – Suid-Afrika)

Die uitkomste van die kursus (Innovasie & kreatiewe denke Opleidingskursus) sluit in:

Ontleed eie organisasie (openbare of privaat) ingevolge geleenthede vir innovasie. Identifiseer kenmerke van ‘n omgewing wat innovasie bevorder. Omgewing bevorderlik vir innovasie sluit oopheid, kreatiewe denke, ondervraging, aanmoediging van risikos, belonings vir innovasie, asook ‘n kultuur van ondersoek, uitdaging van die status quo en leer uit foute. Die kenmerke van ‘n omgewing wat bevorderlik is vir innovasie. Bevorder die huidige omgewing innovasie?

 • Demonstreer begrip van die tegnieke vir die bevordering van kreatiwiteit. Kreatiwiteit en innovasie tegnieke is geïdentifiseer ingevolge algemeen aanvaarde teorie en praktyk. Drie tegnieke vir die bevordering van kreatiwiteit is met praktiese voorbeelde verduidelik. Ontwikkel ‘n plan vir die skep van ‘n omgewing bevorderlik vir innovasie. Die rol van die organisasie (openbare of privaat) Bestuurder in die skep van ‘n omgewing bevorderlik vir innovasie word beskryf met verwysing na deurlopende verbetering en innovasie van die organisasie (openbare of privaat). Die prosesse, aksies en benaderings nodig is om ‘n omgewing bevorderlik vir innovasie te skep is in die plan opgeneem. Die implementering van die plan is beskryf en bevorder binne die organisasie (openbare of privaat)
 • Lei ‘n span deur ‘n kreatiewe denkproses. Tegnieke vir die bevordering van innovasie en om kreatiwiteit te genereer en idees vir ‘n nuwe of verbeterde proses, projek of produk toegepas word. ‘N aantal alternatiewe oplossings word gegenereer met betrekking tot die proses, projek of produk. Die beste alternatief word gekies. ‘N konsep is ontwikkel en vasgelê en gekommunikeer vir implementering.
 • Demonstreer ‘n begrip van die wêreld as ‘n stel verwante stelsels en hoe innovasies in een gebied ‘n impak maak op ander.
 • Gebruik Wetenskap en tegnologie om te help met idee-generering en om idees op te neem.
 • Deelneem as verantwoordelike burgers in die lewe van plaaslike, nasionale en globale gemeenskappe.
 • Ontwikkeling van entrepreneuriese geleenthede.

Uit die bogenoemde kan een vinnig sien hoe belangrik hierdie tipe ingryping is, vandaar die verskeie name:

 • Kreatiewe denke vaardigheidsopleiding; kreatiewe denke kursus; kreatiwiteit en innovasie vaardigheidsopleiding; kreatiewe opleiding kursusse; kreatiwiteit en innovasie opleiding; kreatiewe denke opleidingskursusse.

 

Aflewering metode (Innovasie & kreatiewe denke Opleidingskursus: Johannesburg (Sandton), Kaapstad, Durban, Port Elizabeth, Pretoria – Suid-Afrika)

 • Een-dag instrukteur geleide klaskamer gebaseerde opleiding
 • Sterk afgevaardigde deelname en praktiese toepassing van die teorie

Ons doelwit van die kreatiewe denke vaardigheidsopleiding; kreatiewe denke kursus; kreatiwiteit en innovasie vaardigheidsopleiding; kreatiewe opleiding kursusse; kreatiwiteit en innovasie opleiding; kreatiewe denke opleidingskursusse is om:

 • Te verseker dat die aangeleerde gereedskap en kennis gebruiker vriendelik is en maklik in die werkplek toegepas kan word.

Alle afgevaardigdes (vir Innovasie & kreatiewe denke Opleidingskursus: Johannesburg (Sandton), Kaapstad, Durban, Port Elizabeth, Pretoria – Suid-Afrika) sal ontvang:

 • Materiaal, verversings (middagete, tee), na opleiding hulp vir 3 maande (Innovasie & kreatiewe denke opleidingskursus)
 • Geheue stokkie (met toepaslike gereedskap en modelle wat maklik verkry kan word wanneer dit toegepas word terug by die werk) (Innovasie & kreatiewe denke opleidingskursus)

Innovasie & kreatiewe denke opleidingskursus is ‘n noodsaaklike vaardigheid.

For English Version click here

Related Public Course Schedule and Costs

Please click on link below for our related public course/sBook Now or Obtain Instant Quote

We also offer customized courses across the country: Anytime, Anywhere. Click on the link to get get instant proposal or book you course:

Book This Course Or Obtain Quote – Now

View Calendar for the latest course

 

Please Phone Us Now To Speak to One of Our Friendly Consultants

Tel:011-882-8853

OR

FOR CELL PHONES CLICK TO CALL

Please Fill in the Form – We Will Get Back to You Within 15 minutes

Please Email Us Now  – We Will Get Back to You Within 15 minutes

 [email protected]