Korporatiewe bestuur en etiek opleiding kursus

Korporatiewe bestuur en etiek opleiding kursus

Word ‘n leier in korporatiewe bestuur en etiek!

Korporatiewe bestuur is die proses waardeur ‘n korporasie hul self beleid. Eenvoudig gestel, dit is ‘n benadering van die onderneming soos ‘n onafhanklike land; beheerliggaam stel sy eie pasgemaakte beleide en wette aan sy werkers van bo na onder. Korporatiewe bestuur is bedoel om die verantwoordbaarheid van jou besigheid te verhoog en om te verhoed dat groot katastrofes voor hulle gebeur. Die mislukte Enron en probleme by Stienhoff is ‘n prima argument vir die waarde van sterk besigheid bestuur.

Die kursus sal ook aan deelnemers demonstreer dat korporatiewe bestuur maak goeie besigheid sin en kan waarde toevoeg tot die besigheid.

Voordele van korporatiewe bestuur en etiek kursus by woon

Die voordele van hierdie kursus by woon sluit in:

 • Verbeterde voldoening aan regulasies
 • Verbeterde reputasie
 • ‘N entiteit se blootstelling aan boetes en strafregtelike sanksies word beperk
 • Verbetering van die kontroles en prosesse
 • Verbeterde bewustheid van korporatiewe bestuur.
 • Vermindering van potensiële bedrog en konflikte van belange.

Korporatiewe bestuur en etiek kursus: buitelyne

Areas gedek sluit in:

 • Inleiding.
 • Korporatiewe bestuur is van toepassing.
 • Die beginsels van korporatiewe etiek.
 • Rolle en verantwoordelikhede van bestuurders;
 • Kommunikasie van korporatiewe bestuur.
 • Monitering en evaluering van verbeterings.
 • Verbetering van kultuur.
 • Identifiseer onetiese gedrag.
 • Demonstreer etiese gedrag.
 • Implementering van etiek in die werkplek.
 • Besigheid sowel as sosiale verantwoordelikhede.
 • Etiese besluite.
 • Fluitjie blaas.
 • Bestuur etiek.
 • Etiese beginsels.
 • Etiese beveiliging.
 • Uitvoer van ‘n interne etiese oudit.
 • ‘N kode van etiek te ontwikkel.
 • Kies die etiese Program.
 • Versekering en ouditering.
 • Beheer en risikobestuur.
 • Belanghebbende verhoudings.
 • Die belangrikste korporatiewe beheer vereistes van die Maatskappywet; die koning IV verslag; PFMA Wet
 • Prestasie en verslagdoening.
 • Beheerliggaam strukture en delegasies van gesag.

Korporatiewe bestuur en etiek kursus: duur

3 dag/e

Wie moet bywoon: kontrak bestuur kursus

 • Hierdie kursus is bedoel vir alle bestuurders.
 • Bestuurders van interne oudit departemente en ander versekering funksies
 • Enigiemand anders met ‘n belangstelling in korporatiewe bestuur
 • Alle direkteure en uitvoerende bestuurders van organisasies
 • Lede van die Raad komitees
 • Maatskappy sekretaresses.

 

For English Version here

Related Public Course Schedule and Costs

Please click on link below for our related public course/s


 

Book Now or Obtain Instant Quote

We also offer customized courses across the country: Anytime, Anywhere. Click on the link to get get instant proposal or book you course:

Book This Course Or Obtain Quote – Now

View Calendar for the latest course

 

Please Phone Us Now To Speak to One of Our Friendly Consultants

Tel:011-882-8853

OR

FOR CELL PHONES CLICK TO CALL

Please Fill in the Form – We Will Get Back to You Within 15 minutes

Please Email Us Now  – We Will Get Back to You Within 15 minutes

 [email protected]