erskaffing ketting bestuur opleiding kursus

Aanskaffing verskaffing ketting bestuur opleiding kursus

 Verskaffings ketting bestuur ” isdie sistemiese, strategiese koördinasie van die tradisionele besigheid funksies en die taktieke oor hierdie besigheid funksies binne ‘n spesifieke maatskappy en oor besighede binne die voorsieningsketting, vir die doeleindes van die langtermyn  verbetering en prestasie van die individuele maatskappye en die voorsieningsketting as ‘n geheel.” Dit word ook gedefinieer as die “ontwerp, beplanning, uitvoering, beheer en monitering van verskaffing ketting aktiwiteite met die doelwit om netto waarde te skep, bou van ‘n mededingende infrastruktuur, webgeaktiveerde wêreldwye logistiek, sinchronisering van aanbod met aanvraag en globale prestasie meting

erskaffing ketting bestuur opleiding kursus

Aanskaffing verskaffing ketting bestuur opleiding kursus – die uitdaging op Johannesburg (Sandton), Kaapstad, Durban, Port Elizabeth, Pretoria – Suid-Afrika

Die Bestuurder is dikwels gekonfronteer met ‘n aantal hoogs tegniese en ingewikkelde besluite en prosedures in die verskaffing ketting area. Korporatiewe bestuur, streng nakoming van prosedure en hoë vlakke van etiek is nodig vir doeltreffende voorsieningskettingbestuur.

 

Aanskaffing verskaffing ketting bestuur opleiding kursus – die oplossing (emosionele intelligensie opleiding kursus: Johannesburg (Sandton), Kaapstad, Durban, Port Elizabeth, Pretoria – Suid-Afrika)

Aanskaffing verskaffing ketting bestuur opleiding kursus sal die leerder die volgende leer:

 • Die betekenis en doel van VKB
 • Toepaslike wetgewing en ander verwante beleid inisiatiewe wat VKB lei in die openbare sektor
 • Om te verseker dat nodige ondersoeke onderneem word om te verseker dat die bieërs nie verbied is nie
 • Voorbereiding en beplanning vir die bieëry proses
 • Vestiging van funksionele aanvraag bestuur
 • Etiek en die gedragskode vir bod beregting komitees & verskaffing ketting praktisyns
 • Algemene voorwaardes vir kontrak (GCC) Vereenvoudig
 • Belyning van voorkeurverkryging met die doelwitte van BBBEEA
 • Pre-kwalifikasie en kwalifikasie, beoordeling, opsomming, spesifikasie, verantwoordelikheid van tender komitee, RFPs, RFQs, RFI ens.
 • Aanstelling van diensverskaffers
 • Drempel waardes vir verkryging van goedere & dienste deur middel van klein kontant, verbale/geskrewe prys kwotasie en mededingende botte.
 • Bestuur van tekort van menslike hulpbronne in VKB
 • Diens vlak en prestasie bestuur proses
 • Aanskaffing in bouprojekte

 

Opleiding benadering (aanskaffing verskaffing ketting bestuur opleiding kursus)

Ons twee dag opleiding kursus is so ontwerp sodat die kennis verkry in prakties toegepas kan word sodat die sake-omgewing kan verbeter word.

Die aanskaffing verskaffing ketting bestuur opleiding kursus het ‘n sterk fokus op ‘n uitkoms gebaseerde benadering en is aangebied om groep deelname en betrokkenheid aan te moedig. Sleutel meganismes gebruik sluit in:

 

 • Prakties betrokke oefeninge
 • Toesprake en aanbiedings
 • Span sessies
 • Praktiese demonstrasies
 • Rol-speel
 • Vraelyste
 • Besprekings en
 • Geval voorbeelde

 

 

Alle afgevaardigdes (vir aanskaffing verskaffing ketting bestuur opleiding kursus: Johannesburg (Sandton), Kaapstad, Durban, Port Elizabeth, Pretoria – Suid-Afrika) sal die volgende ontvang:

 • Materiaal, verversings (middagete, tee), na opleiding hulp vir 3 maande (aanskaffing verskaffing ketting bestuur opleiding kursus)
 • Geheue stokkie (met toepaslike gereedskap en modelle wat maklik verkry kan word wanneer toegepas word terug by die werk) (aanskaffing verskaffing ketting bestuur opleiding kursus)

Click here for English Version.

Public Course Schedule and Costs

Please click on link below for our related public course/s


There are no upcoming events at this time.

Book or Obtain Instant Quote

In addition to the related public courses, we offer the above course across the country: Anytime, Anywhere. Click on the link to get an instant proposal or book your course NOW:

Book or Obtain Instant Quote

Or alternatively click on the button below to view our full Public Course Calendar of close to 100 events:

2018 Public Course Calendar