Tyd Bestuur Vaardigheid Opleidingskursus: Tyd Bestuur Opleiding

Tyd Bestuur Vaardighede Opleidingskursus of Tyd Bestuur Opleiding: die Bestuur van Tyd Vaardighede Opleidingskursus bied die vaardighede aan om hul persoonlike en besigheid tyd probleme te ontleed. Dit laat afgevaardigdes toe om oplossings te kies en te implementeer wat hul posisies en werk-style pas. Dit sal hulle help met vergadering werk en persoonlike sperdatums.

 


Time Management Skills Training Course

 

Subscribe to our Newsletter!

Learn free weekly career tips and enhance your skills!

Die uitdaging op Johannesburg (Sandton), Kaapstad, Durban, Port Elizabeth, Pretoria – Suid-Afrika

Tyd bestuur vaardighede is noodsaaklik sakevernuf omdat:

o tyd beperk is

o kom meer te wete

o Verminder stres

o hoër kwaliteit werk

o Dit skep dissipline

o Bereik meer met minder moeite

o beter besluite

o word meer suksesvol

 

Die oplossing (Tyd Bestuur Vaardighede Opleidingskursus: Johannesburg (Sandton), Kaapstad, Durban, Port Elizabeth, Pretoria – Suid-Afrika)

Die uitkomste van die kursus (Tyd Bestuur Vaardighede Opleidingskursus) poog om kandidate die vaardighede te leer van:

o Ontvangs en vaslegging van dagboek inligting aanlyn, of verwerk dit per hand.

o Skeduleer tyd om take te voltooi volgens spesifieke teikendatums en verslagdoening van onvolledige aktiwiteite op tyd.

o Beplanning en volging van ‘n werk skedule.

Ander areas geleer, sluit die volgende in:

 

 

 • Skep, gebruik en handhaaf ‘n taaklys. Die waarde van die gebruik en instandhouding van ‘n taaklys is bekend gemaak en ingevolge ‘n spesifieke werk konteks verstaan. Stappe of fases word geïdentifiseer. Inligting en dokumentasie vereis word vasgelê. Bykomende inligting wat ontvang is word vasgelê aanlyn of per hand verwerk. Voltooide take word aan die toepaslike owerheid gerapporteer
 • Gebruik en handhaaf ‘n dagboek. Die doel van die behoud van ‘n persoonlike dagboek as ‘n self-bestuur instrument. Relevante inligting word aangeteken. Dagboek inskrywings word gebruik om ‘n aksieplan te skep
 • Prioritiseer take. Take is geïdentifiseer om ten einde ʼn taaklys op te stel . Take word gesorteer en geprioritiseer daarvolgens. Tyd nodig om take te voltooi is geskeduleer om tyd toe te laat om te voldoen aan sperdatums

 

Opleiding benadering (Tyd Bestuur Vaardighede Opleidingskursus)

Ons twee dag opleiding kursus is so ontwerp dat die kennis verkry in prakties toegepas word sodat die sake-omgewing kan verbeter.

Die kursus het ‘n sterk fokus op ‘n uitkoms gebaseerde benadering en is aangebied om groep deelname en betrokkenheid aan te moedig. Sleutel meganismes gebruik sluit in:

 

 • Rolspel
 • Prakties betrokke oefeninge
 • Toesprake en aanbiedings
 • Span sessies
 • Praktiese demonstrasies
 • Vraelyste
 • Besprekings en
 • Geval voorbeelde

Alle afgevaardigdes (vir Tyd Bestuur Vaardighede Opleidingskursus: Johannesburg (Sandton), Kaapstad, Durban, Port Elizabeth, Pretoria – Suid-Afrika) sal ontvang:

 • Materiaal, verversings (middagete, tee), na opleiding hulp vir 3 maande (Tyd Bestuur Vaardighede Opleidingskursus)
 • Geheue stokkie (met toepaslike gereedskap en modelle wat maklik verkry kan word wanneer dit toegepas word terug by die werk) (Tyd Bestuur Vaardighede Opleidingskursus)

Tyd Bestuur Vaardighede Opleidingskursus is ‘n noodsaaklike vaardigheid.

 

Upcoming Public Courses

Leadership Mastering Emotional Intelligence, Refining Interpersonal Skills & Dealing with Conflict Resolution


There are no upcoming events at this time.

Closing Gaps between Supervisor and New Manager

There are no upcoming events at this time.

New Manager and Middle Manager

There are no upcoming events at this time.

 

 

Book Now or Obtain Instant Quote

We also offer customized courses across the country: Anytime, Anywhere. Click on the link to get get instant proposal or book you course:

Book This Course Or Obtain Quote – Now

View Calendar for the latest course

 

Please Phone Us Now To Speak to One of Our Friendly Consultants

Tel:011-882-8853

OR

FOR CELL PHONES CLICK TO CALL

Please Fill in the Form – We Will Get Back to You Within 15 minutes

Please Email Us Now  – We Will Get Back to You Within 15 minutes

 [email protected]